Jeśli nie posiadasz tych 5 cech, nie możesz być Instruktorem fitness !!!

Każdy zawód wymaga określonych predyspozycji, Instruktor fitness również…