BLOG MENTOR

Strona główna/BLOG MENTOR
BLOG MENTOR2020-05-19T12:51:06+00:00

Standardy ochrony małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH w Fitdance Anna Sabuda   Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a pracownikami Rozdział 3. Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia małoletniego Rozdział 4. Zasady aktualizacji Standardów oraz zakres kompetencji osób odpowiedzialnych za przygotowanie pracowników do ich stosowania Rozdział 5. Zasady udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim Standardów do zapoznania się z nimi i ich stosowania Rozdział 6. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz procedury ochrony małoletnich przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w [...]

Load More Posts

Go to Top