Polityka prywatności  – wersja obowiązuje od 25 maja 2019

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Fitdance Anna Sabuda z siedzibą w Bachowicach 34-116, ul. Kaniów 112 o numerze Nip5512337372 , Regon 122759880

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się mailowo biuro@fitdancepro.pl

 CEL PRZETWARZANIA

Celem przetwarzania danych jest możliwość skorzystania z usług Studia Fitdance, kontaktu telefonicznego w celu potwierdzenia rezerwacji, bądź jej odwołania, rozsyłania informacji o nowościach i promocjach.  Korzystając ze sklepu internetowego twoje dane są przetwarzane w celu nadania przesyłki oraz finalizacji sprzedaży.

 PRZETWARZANE DANE

Dane Państwa, które zbieramy i przetwarzamy:

  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Numer telefonu kontaktowego
  4. Adres mail
  5. Adres stacjonarny

 

Państwa dane osobowe nie są udostępniane firmom zewnętrznym z wyłączeniem zakupów internetowych, gdzie Państwa dane są przekazywane do firmy wysyłkowej lub kurierskiej w celu dostarczenie przesyłki.

Dostęp do danych osobowych w firmie posiada właściciel firmy oraz jej manager, oraz pracownicy zajmujący się adresowaniem oraz wysyłaniem zamówień. Przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji umowy jaką zawieramy między Fitdance Anna Sabuda a odwiedzającym, bądź klientem, np. zakupy w sklepie internetowym. Twoje dane mogą zostać również przekazane firmom świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie, usługi księgowe i prawne na rzecz Fitdance Anna Sabuda , firmy informatyczne zajmujące się stronami internetowymi należącymi do Fitdance Anna Sabuda .

TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, sprostowania oraz cofnięcia zgód w każdym czasie. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie działa wstecz i obowiązuje od momentu jej wycofania. O takim fakcie należy poinformować firmę Fitdance Anna Sabuda na adres mail: biuro@fitdancepro.pl

Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie chyba, że dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu dochodzenia lub obrony roszczeń, lub kiedy twoje dane są niezbędne do wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku wynikającego z prawa Unii Europejskiej  lub prawa polskiego

 PRAWO PRZENIESIENIA

Klient  ma prawo do przeniesienia danych do innego podmiotu gospodarczego określa to zapis niniejszego Rejestru Danych Oosbowych:

Na pisemny wniosek klienta zostaną jego dane przeniesione do innego podmiotu gospodarczego drogą mailową.

 

PRAWO DO ZAPOMNIENIA

Na wniosek klienta zostanie on zapomniany, usunięty z newsletera oraz bazy telefonicznej, jednak jego dane zostaną przechowywane w formie papierowej do której ma dostęp tylko właściciel i manager oraz na serwerze w formie backup, do której ma dostęp tylko informatyk.

 

Nasze witryny internetowe mogą zawierać również linki do innych stron internetowych. Firma Fitdance Anna Sabuda nie ponosi odpowiedzialności za obowiązujące na innych stronach internetowych zasady ochrony danych osobowych bądź polityki prywatności.

PROFILOWANIE

W ramach prowadzenia naszej działalności nie dokonujemy profilowania .

 PLIKI COOKIES I GOOGLE ANALITICS

Strona internetowa posiada oraz wykorzystuje technologię Cookies  oraz Google Analitics.