“Dziwny jest ten świat…” Słowa stare ale jakże prawdziwe.

Zadaniem instruktorów fitness jest wykrzesanie zadowolenia z osób ćwiczących…

Czy jest to możliwe do zrealizownia ?