W skład kursu wchodzi: elektroniczny skrypt szkoleniowy, certyfikat ukończenia po pozytywnym zdaniu egzaminu.