Jest to jeden z najpopularniejszych i najbardziej rozwijających się zawodów w Polsce.

Pozytywne zaliczenie kursu  daje możliwość podjąć dobrze płatną pracę w klubach fitness, centrach SPA, hotelach.

Kurs on-line prowadzony jest w czasie rzeczywistym wykorzystując platformę Zoom i daje taką samą wiedzę oraz uprawnienia co kurs stacjonarny.

Kurs stacjonarny prowadzony jest na sali fitness.

Wymagamy 80% obecności bez względu na rodzaj wybranej opcji.

UPRAWNIENIA:

– Legitymacja Instruktora

– Dyplom Instruktora Fitness

KORZYŚCI

-Możliwość realizacji kursu z dowolnego miejsca na ziemi , w domu, na wakacjach

-Ukończony kurs instruktora , daje dokładnie takie same uprawnienia jak kurs stacjonarny.

Na legitymacji oraz na certyfikacie nie ma informacji o sposobie realizacji kursu.

-Uczymy od podstaw, nie potrzebne jest żadne doświadczenie .

– Bezpłatne egzaminy i poprawki.

– Legitymacja w języku polskim i angielskim pozwoli podjąć prace w klubach fitness, hotelach, centrach Spa , nie tylko w Polsce ale i za granicą.

KRYTERIA

– Ukończony 18r.ż.

– Wykształcenie co najmniej średnie.

Kurs zawiera:

Ponad 60 godzin lekcyjnych .

5 zjazdów w trybie weekendowym : piątek-sobota. Lub dziennie od poniedziałku do niedzieli od 8:00 – 17:00

Zajęcia odbywają się w piątki od 15:00 do 19:00, w sobotę od 9:00 do 19:00 w trybie weekendowym

Materiał prezentowany  na kursie zakończony jest egzaminem praktycznym i teoretycznym.

Uprawnienia wysyłane są pocztowo do 30 dni  po zdanym egzaminie.

Z opłaty za część teoretyczną zwolnieni są absolwenci szkół wyższych ( wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja ), osoby które ukończyły część ogólną kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu i osoby posiadające już legitymację instruktorską.

Instruktor Fitness
Część praktyczna: 900zł.
Część teoretyczna – 200zł.
Łącznie: 1100zł.

Ramowy harmonogram szkolenia. Szczegółowy – zostanie udostępniony po zapisie i wpłacie.

 1. Wstęp. Praca instruktora fitness , najbardziej poszukiwany zawód na rynku pracy.
 2. Anatomia człowieka – wybrane zagadnienia.
 3. Fizjologia wysiłku fizycznego- wybrane zagadnienia
 4. Zdrowe żywienie i suplementacja osób aktywnych fizycznie
 5. Zasady rozgrzewki i podstawowe kroki
 6. Metodyka i podstawy choreografii w zajęciach fitness
 7. Komunikacja z grupą: werbalna i niewerbalna
 8. Trening online – wymagania sprzętowe struktura, metodyka treningu.
 9. Muzyka i jej tempo na zajęciach fitness
 10. Choreografia w zajęciach fitness, kroki bazowe, modyfikacje, metodyka nauczania
 11. Podział, różnorodność i budowa różnych lekcji fitness
  (BPU, Body Shape, Tabata, Pilates/Zdrowy kręgosłup, Fit-brzuch, TBC)
 12. Analiza ćwiczeń wzmacniających
 13. Analiza ćwiczeń z przyborami , oraz bez przyborów.
 14. Trening funkcjonalny.
 15. Stretching-podstawowe metody. Korzyści i cele stretchingu.
 16. Marketing.
 17. Egzamin pisemny i praktyczny
ćwiczące kobiety